Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H340

Τιμή δωματίου: από 1200€ (από Δρυ, Οξιά, Καρυδιά και σε ειδικές διαστάσεις κατά περίπτωση)

0

Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H340

Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H340

Έπιπλα Ξενοδοχείων Δωμάτιο H340

Τιμή δωματίου: από 1200€
(από Δρυ, Οξιά, Καρυδιά και σε ειδικές διαστάσεις κατά περίπτωση)


Δωρεάν Service για 3 Χρόνια

Δυνατότητα κατασκευής Δείγματος

Μεταφορά κατόπιν συνεννοήσης με τον Πελάτη.

Μελέτη Χώρου και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.