Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H630

Τιμή δωματίου: από 1100€ (από Δρυ, Οξιά, Καρυδιά και σε ειδικές διαστάσεις κατά περίπτωση)

0

Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H630

Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H630

Έπιπλα Ξενοδοχείου Δωμάτιο Minimal H630

Τιμή δωματίου: από 1100€
(από Δρυ, Οξιά, Καρυδιά και σε ειδικές διαστάσεις κατά περίπτωση)


Δωρεάν Service για 3 Χρόνια

Δυνατότητα κατασκευής Δείγματος

Μεταφορά κατόπιν συνεννοήσης με τον Πελάτη.

Μελέτη Χώρου και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.