Έπιπλα Ξενοδοχείου Κρεβάτια Ξύλινα με Ουρανό MO504

0

Έπιπλα Ξενοδοχείου Κρεβάτια Ξύλινα με Ουρανό MO504

Έπιπλα Ξενοδοχείου Κρεβάτια Ξύλινα με Ουρανό MO504

(από Δρυς, Οξιά, Καρυδιά και σε ειδικές διαστάσεις κατά περίπτωση)


Δωρεάν Service για 3 Χρόνια

Δυνατότητα κατασκευής Δείγματος

Μεταφορά κατόπιν συνεννοήσης με τον Πελάτη.

Μελέτη Χώρου και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.